Belgian Franches-Montagnes Association
Lidmaatschap Club 2023

Lidmaatschap Club 2023

Geacht Lid,

Het jaar 2022 loopt stilaan ten einde. Tijd dus om uw lidmaatschap te hernieuwen voor 2023.

De bijdragen voor het nieuwe jaar, bepaald tijdens de laatste Algemene Vergadering van 12 maart 2022, zijn de volgende :

  • Effectief lid (met stemrecht) : 45 EUR (1ste lid) en 35 EUR voor de tweede persoon en volgende (indien op hetzelfde adres als het 1ste effectief lid)
  • Steunend lid (zonder stemrecht) : 20 EUR (1ste lid) en 15 EUR voor de tweede persoon en volgende (indien op hetzelfde adres als een effectief lid of een steunend lid)

Let op : indien u in 2023 een veulen, een 3-jarig paard of een hengst denkt laten keuren dan moet u het bijdrage als effectief lid betalen !

Gelieve uw bijdrage te storten op het rekeningnummer van de B.F.M.A. : 751-2061879-87 – IBAN : BE67 7512 0618 7987 met vermelding van uw naam, uw voornaam en “bijdrage 2023”.

Een welgemeende dank voor uw steun aan onze Vereniging.

Het Bestuur wenst u verder prettige feestdagen toe en veel genoegen in 2023 met uw Freibergers !

Hopend u te mogen ontmoeten op een onzer activiteiten, inmiddels, met vriendelijke groet,

Dominique Hauwaert

Secretaresse,

Namens het Bestuur van de B.F.M.A. vzw